Środa 26 lutego

„Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.”

 

Bóg jest hojnym Dawcą i swym błogosławieństwem obdarza wszystkich ludzi. Największym darem, jaki dał wszystkim ludziom, był Jego własny Syn, Jezus Chrystus, w którego imieniu jest zbawienie. Poznając Jezusa w widzialnej postaci przez Słowo i Sakramenty poznajemy, niezmierzoną ludzką miarą, miłość Boga, która stwarza ten świat i angażuje się w całe życie człowieka. Cuda, które dokonują się przez uczniów, mają za cel umocnić i potwierdzić głoszoną naukę znakami w życiu słuchających. Każde takie doświadczenie nosi w sobie nadzieję osiągnięcia szczęścia i życia, w którym imię Jezusa jest uwielbione. Mając takie świadectwo głoszonego Słowa z mocą, możemy każdy nasz dzień uczynić cudem, ponieważ będziemy zaczynać wszystko w imię Jezusa. Święty Paweł wspaniale poucza wierzących, mówiąc im: „A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” (Kol 3, 17). Moje życie jest cudem, bo jest w nim obecny Jezus!