Środa 27 Grudzień

<<Wejść w ciemność >>

Stojąc przy żłobku i patrząc na Jezusa, Jego Matkę i Józefa mamy kontemplować prawdy zapisane od wieków na kartach Ewangelii. Mają one wprowadzić nas w głąb tego co Ojciec wypowiedział przez Słowo Wcielone do swoich dzieci. Prowokuje nas to , abyśmy na bliskość Jezusa odpowiedzieli swoją bliskością. Czy wiemy co to znaczy wejść w ciemność ?Czy to pomaga nami zobaczyć światło? Gdy się zatrzymamy w mrokach naszych dusz , nie będzie w nas światła i nadziei na lepsze jurto. Popadniemy w rozpacz i bezradność, jak Apostołowie po śmierci Jezusa. Była to dla nich wielka trauma. I choć nie do końca Go rozumieli , ale kochali Go wszyscy. Po śmierci Pana została pustka , której nic nie zdołało wypełnić , tęsknota, płacz,wycofanie smutek, wątpliwości, bezradność. Upadła wiara wbrew wszystkiemu. Bieg Piotra i Jana w dzisiejszej Ewangelii to najpiękniejszy bieg ludzkości. Tam też biegli słabi , połamani, ułomni ludzie ale pełni miłości , aby zjednoczyć się z wiecznie żywą miłością Boga. Jezus pokazuje nam jak daleko można zejść w ciemność , aby tam bardziej zajaśniało światło. Dał nam nadzieje , że zmartwychwstanie jest możliwe i nic nie kończy się ze śmiercią. Śmierć jest tylko początkiem nowego etapu w naszym życiu, bo nic inaczej nie miało by sensu.