Środa 27 Kwiecień

<<Bóg posłał Swojego Syna , aby świat został zbawiony >>

Bez wiary jesteśmy niczym . Jest ona potrzebna każdego dnia , aby śmiało kroczyć za Jezusem. Naszymi czynami i słowami powinniśmy oddawać Mu nieustanną chwałę, za dzieła jakich dokonał. Nasze czyny powinny potwierdzać naszą wiarę,bowiem wiara bez uczynków jest martwa. Ważne też jest nasze zaufanie . Musimy dążyć do doskonałości .Jezus posłany na ziemię przez Ojca, odkupił nasze grzechy i przywrócił nam godność dzieci bożych. W dzisiejszej ewangelii Jezus pokazuje nam dwie drogi. Drogę ciemności i światła , drogę z Bogiem i bez Niego . Drogę złych uczynków i drogę prawdy , drogę zatracenia i szczęścia . Sam Jezus jest naszą drogą do Ojca. Dziękujemy Ci Panie , ufamy Twemu Słowu, chcemy wypełniać Twoją wolę . Jezu uczysz nas ,że tylko silna wiara w Twoje Zmartwychwstanie jest podstawą naszej egzystencji. Zapytajmy siebie dokąd zmierzamy.