Środa 27 lutego

„Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

Ważne jest, byśmy dzielili się swoją wiarą, doświadczeniem działania Boga w naszym życiu. Często zdarza się, że osoby, które rozwijają swoją wiarę we wspólnocie czy oazie, „zamykają się” w tej konkretnej grupie ludzi, skupiając się na niej i na sobie. Tymczasem, Jezus przypomina nam, że jesteśmy Ciałem Chrystusowym, jednością. Niezależnie od tego, czy przynależymy do danej wspólnoty, czy dopiero jej szukamy, czy chodzimy na mszę niedzielną, ale poza tym trudno nam jest otworzyć się na działanie Boga w naszej codzienności. Zadaniem każdego z nas jest być dla innych. Wszyscy jesteśmy jedną rodziną, dlatego trzeba starać się wspierać ludzi żyjących przy nas, nieść im nadzieję i radość. Zamiast obowiązkowego „dzień dobry” do sąsiadki, może warto czasem zagadać, spytać, jak minął jej dzień, pomóc wnieść zakupy? Dobro jest na wyciągnięcie ręki, trzeba tylko po nie sięgnąć. I podać dalej. Panie, otwórz nasze serca na innych ludzi. Naucz nas kochać tak jak Ty.