Środa 27 marca

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.”

Słowa Jezusa były skierowane na początku Jego publicznej działalności, a dokładnie pochodzą z Góry Błogosławieństw. Dla wielu ludzi spotkanie z Jezusem, słuchanie Jego głosu rodziło nadzieję na coś nowego w ich życiu, na okrycie sensu ich życia, że teraz może zacznie się zmieniać na lepsze w ich rodzinach, wioskach, w pracy… Droga do zmiany przebiega przez własne serca, które często są poranione grzechem, złem w różnej postaci, a korzeniem wszelkich nieszczęść jest niesłuchanie Boga i Jego podpowiedzi na wspaniałe życie. Jezus przychodzi do nas dziś, by jeszcze raz powiedzieć nam, że całe Prawo i Prorocy są ważni, bo to wszystko prowadziło do punktu kulminacyjnego, którym jest życie i Pascha Jezusa. To właśnie w Jezusie ogniskuje się całe oczekiwanie ludzi na zbawienie świata, a droga wiedzie przez wypełnienie obietnic Bożych. Cała zmiana świata, jak powiedziała kiedyś św. Matka Teresa z Kalkuty, zaczyna się od osobistego nawrócenia, a więc ty i ja zaczynamy zmianę świata od wypełniania drobnych przykazań w swojej codzienności. Jezus wypełnił do końca Prawo i Proroków w tym, że dał swoje życie jako ofiarę Bogu i ludziom. My się tego boimy, bo nie jesteśmy wystarczająco przekonani o swojej wartości, o tym, kim jesteśmy i co mamy, a co też możemy ofiarować bliźnim. To jest nasza słabość, ale tylko „tracąc” czas przed Panem i dla Pana możemy stopniowo odkrywać przestrzeń własnego serca, które jest w stanie żyć miłością każdego dnia. Czy czas Wielkiego Postu odczuwam dla siebie jako czas łaski i przemiany swojego życia? Czy pogłębiam swoją więź z Jezusem, który pragnie mnie wysłuchać i pocieszyć? Jakie owoce już dostrzegam przez wierność w modlitwie, poście i jałmużnie? Duchu Święty, tchnij w nas swoją moc i miłość, pobudź nasze serca do głębokiej modlitwy i wdzięczności Bogu za spełnione obietnice w Jezusie! Daj, abyśmy w naszym życiu doświadczyli błogosławieństwa w wypełnianiu przykazań Bożych!