Środa 28 maja

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe”.

 

Jesteśmy zaproszeni do wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego. Bez pokory i ufności nie jest to możliwe. To Duch Święty pozwala nam wyznać, że „Jezus jest Panem”, a Jego dary są objawione dla wspólnego dobra. Stańmy w prawdzie, bo ona jest niezbędna w życiu każdego z nas. To ona pozwala nam żyć w wolności od nieszczerego postępowania, kłamstwa, zatajania myśli i czynów. Poznać prawdę, to znaczy poznać Jezusa, Jego naukę. Pismo Święte, to prawda objawiona, ukazująca Chrystusa, Jego słowa, życie, relacje z Ojcem Niebieskim. Duchu Święty pociągnij nas wszystkich do miłości, która łączy z Ojcem i Synem. Boże, prosimy Cię, daj nam pokorne serce, które gotowe jest słuchać i być posłusznym wypełnianiu woli Bożej w naszym życiu!