Środa 29 grudnia 

 

„(…) światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.”

 

Jezus narodził się ponad 2000 lat temu, ale te słowa Symeona są aktualne. Chrześcijanie często żyją jak poganie. Zasmucamy Boga naszymi grzechami, a Maryja, która jest naszą Orędowniczką, bardzo cierpi. Warto zastanowić się nad tym, co jest w naszych sercach, stanąć w pokorze. Szukajmy prawdy, a ją ma Chrystus. Prośmy o Ducha Świętego, aby nas oświecił.