Środa 29 marzec

 

<< światło które przenika >>

Jezus bardzo wyraźnie podkreśla w dzisiejszej ewangelii, że Jego posłannictwo pochodzi od Boga, który jest Jego Ojcem choć Żydzi nie chcą tego przyjąć. W słowach ewangelii Jezus mówi do Żydów którzy uwierzyli, że jeżeli trwają w Jego nauce są Jego uczniami i poznają prawdę, a ona ich wyzwoli. Czytanie z księgi Daniela i psalm niosą motyw uwielbienia Boga w Jego dziełach, natomiast ewangelia wprost odnosi się do wiary w Jezusa posłanego przez Ojca. W swojej własnej wolności mamy jednocześnie być świadkami Boga na ziemi. Dzięki temu możemy ciągle upodabniać się do stwórcy. Żydzi byli dumni że są potomstwem Abrahama, ale nie przyjęli nauki Jezusa, bo nie była zgodna z ich oczekiwaniami. Jezus pozostawił nam wolność wyboru i podejmowania decyzji. Na tym polega wolność Chrystusa, który czyni w nas, że z niewolnika stajemy się wolni i zdolni do jeszcze większej miłości. W ten sposób stajemy się światłością świata która przenika innych.