Środa 30 sierpnia
 
„Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy!” 
 
Stawajmy w prawdzie przed Panem. Bądźmy sobą, mimo że świat dziś podsuwa nam wiele pomysłów na bycie kimś, kto może zabłysnąć, zdobyć karierę, męża, uznanie, kto chce się przypodobać otoczeniu. (I to wszystko jest dobre, jeśli nie ustajemy w pytaniu Boga o drogę konkretnie dla mnie). Jest trudno zwłaszcza gdy coś nam się wciąż nie udaje, wtedy pytamy DLACZEGO znowu nic? Dlaczego jest tak ciężko? Wtedy przychodzą myśli, że coś z nami nie tak, że może lepiej spróbować naśladować życie innych, może wtedy w końcu i mi się powiedzie. A Jezus pragnie, byśmy po prostu Mu zaufali u trwali w Nim. „Ufaj, córko!”. „Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca”. Ale KIEDY Boże!? „Wszystko na ziemii ma swój czas”. Bóg wie kiedy. W tym, jak pięknie stworzyłeś każdego z nas, bądź uwielbiony Panie.