Środa 3 czerwca 

„Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie.”

Rodzicielstwo, małżeństwo, braterstwo – są to ogromnie ważne zadania, jakie daje nam na Ziemi Bóg. Są tak istotne i wymagają od nas tak dużego zaangażowania, że stają się naszym powołaniem, wiążemy z nimi nierozłącznie całe swoje życie. Mogłoby się wydawać, że tak będzie na wieki. Tymczasem Jezus mówi, że po śmierci, nie to będzie miało największe znaczenie. Jest to trochę dziwne, dla nas ludzi, którzy cali oddajemy się swojemu powołaniu, np. do małżeństwa, stając się „jednym”. Ale tym samym to pokazuje nam, że najważniejsza jest w naszym życiu relacja z Bogiem i uwielbianie Go, bo to jest to, co ma trwać wiecznie. „…Będą jak aniołowie w niebie” – a cóż robią aniołowie w niebie? Radują się i wielbią Pana! Jezu Chryste, wypełnij już tu na Ziemi nasze serca radością, byśmy szczęśliwym sercem już teraz uczyli się wielbić Boga.