Środa 3 czerwca

„Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?”

 

Ne możemy zrozumieć wielu rzeczy tak, jak widzi je Pan. Jesteśmy zbyt mali i niedoskonali. I jeszcze próbujemy niektóre kwestie rozeznawać tak po ludzku, rozumem człowieka. A spraw Bożych nie da się pojąć ludzkim umysłem! Czasem trzeba zapomnieć o swej ludzkiej naturze, a skupić się na tym, co Duch Boży podpowiada w sercu. Tylko nie przesadzajmy też w drugą stronę! Pamiętajmy, że Bóg nasz jest Bogiem Mądrym, a my na wzór Jego również kierujmy się mądrością. Nie rozsądzajmy wszystkiego emocjami i uczuciami, bo to również może doprowadzić nas do zguby, tak jak kierowanie się wyłącznie ludzkim rozumem. Najlepiej byłoby łączyć oba aspekty. Ale czy to potrafisz? Czy w momentach podejmowania decyzji nie kierujesz się wyłącznie emocjami, odkładając na bok racjonalne rozeznanie sprawy? Lub też odwrotnie – czy nie kierujesz się tylko suchym rozumowaniem, zapominając o zwykłej dobroci serca wobec własnych lub czyichś uczuć? Panie, tak trudno jest mi opierać się na mądrości, gdy emocje targają mym sercem, popychając mnie do konkretnych decyzji. A czasem trudno jest mi skupić się na potrzebach mych bliźnich, gdy głowa moja pełna jest spraw codziennych, które trzeba przeanalizować. Ale Ty, Panie, możesz mi pokazać, jak mam kierować się jednocześnie i jednym, i drugim. O to Cię dziś, proszę – naucz mnie, Panie.