Środa 3 stycznia

 

”Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi.”

 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam niezłomnego Jana Chrzciciela, który działa, robi to, co Bóg mu nakazuje. Nie wiedział do końca kto jest Mesjaszem, ale nie czekał, udzielał chrztu, pościł i głosił ludziom przyjście Zbawiciela. Dlaczego my bardzo często czekamy na widoczny autorytet, dlaczego brak nam odwagi, chcemy zrzucać odpowiedzialność na kogoś innego? Jan Chrzciciel robił swoje w autorytecie prorockim. Zdał się w pełni na Boga. Można powiedzieć, że robił swoje i nie oglądał się na to co powiedzą inni. Po czasie przyszedł Jezus, a nad Nim pojawił się Duch Święty jako gołębica. Na co czekasz? Działaj, rób to, co wiesz, że masz robić, jak Jan, bazuj na Słowie Bożym i idź w życie. Jezus jest z tobą, zawsze. Działaj, a zobaczysz Go w swoich działaniach. Proś o Ducha Świętego, aby kierował twoimi działaniami.