Środa 30 kwietnia

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

 

Dziś słyszymy jedno z najpiękniejszych zdań z Pisma Świętego. Jest to streszczenie całej Dobrej Nowiny. Miłość Boża jest darem, otrzymanym, by móc dzielić się z innymi. Nie wystarczy powiedzieć: „Tak, wierzę w Jezusa”, a prowadzić swoje stare życie. Wierzyć oznacza słuchać, przyjmować naukę i starać się nią żyć. Podstawą naszego zbawienia jest wiara i zaufanie. Prośmy Pana, abyśmy coraz bardziej otwierali się na Jego działanie.