Środa 31 lipca

 

„Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.”

 

Królestwo niebieskie w swej istocie polega na życiu z Bogiem w pełnej i wiecznej jedności. To jest cel stworzenia człowieka przez Boga, aby ten służył Bogu, chwalił i czcił Go, jak to określił patron dnia św. Ignacy z Loyoli. Jezus jest tym jedynym skarbem jaki Bóg ukrył w roli tego świata. Czy może być jakiś inny większy skarb na ziemi niż Jezus? Ten, kto odkrył w swoim życiu obecnego Zbawiciela ten widzi inne rzeczy względnie jako te, które służą mu, i te, które odwodzą go od tego celu. Skarb ukryty w roli wymaga z jednej strony pewnego wysiłku, determinacji, odwagi w poszukiwaniu tego, co najlepsze, najcenniejsze i wieczne, a z drugiej zasadza się na poświęceniu wszystkiego, aby ten skarb nabyć dla siebie. Może po ludzku wydaje się ten wysiłek stratą, zbyt ryzykownym posunięciem i ośmieszeniem w oczach najbliższych, ale czego się nie robi, aby zdobyć najlepszy skarb na świecie? Z tej racji warto porozmawiać o tym z Jezusem jako naszym Przyjacielem, o tym, co dziś uważam na skarb w moim życiu? Co spędza sen z moich powiek, gdy chodzi o znalezienie tego, co najbardziej porusza moje wnętrze, co uważam za prawdziwe, dobre i piękne? Czy jestem w stanie podporządkować swoje projekty, swoje aspiracje i marzenia właśnie pod ten jedyny cel, jakim jest odkrywanie całego bogactwa skarbu życia ukrytego w Jezusie? Bóg pragnie, żebyśmy byli szczęśliwi, a to szczęście jest na wyciągnięcie ręki, w promieniu miłosnej więzi z Jezusem, dlatego dla Niego warto oddać siebie, swój czas i możliwości, aby On mógł kochać i działać w nas i przez nas dla dobra bliźnich. Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna, uzdolnij nas do poszukiwania głębi życia duchowego, jako niepowtarzalnej drogi do świętości, do radości bycia obdarowanym skarbem życia wiecznego z Bogiem! Maryjo, Ty nam przynosisz największy skarb na świecie, wyproś nam łaskę jak najlepszego przyjęcia w naszym życiu Jezusa, Jedynego Odkupiciela świata i człowieka.