Środa 31 października

„Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają.”

Jezus mówi dziś, że nie ma innej drogi do zbawienia jak tylko przez ciasne drzwi. To jest obraz przejścia przez wąską drogę, a wąski jest przecież krzyż – obie belki, które łączą górę z dołem i obie strony poziome. Można powiedzieć, że każdy dzień w naszym życiu jest jakimś wyzwaniem, jakimś zmaganiem wewnątrz siebie, kiedy dokonujemy wielu wyborów w oparciu o rozpoznanie dobra w danym momencie. To jest wysiłek umysłu, serca i sumienia, by stawiać w centrum Jezusa i pytać siebie: „Co Jezus uczyniłby na moim miejscu?”. No właśnie, łatwiej jest nie pytać się mądrzejszych od nas, niż wziąć Ewangelię i wyciskać z niej pomoc w jaki sposób przeżywać trudne sytuacje rodzinne, problemy szkolne czy zawodowe i inne dylematy. Jezus zawsze odpowiada na wołanie człowieka, a Jego odpowiedzią jest słowo i przykład. Słowo zapowiada wydarzenie, a wydarzenie Paschy wypełnia serce człowieka mocą, by przejść przez każdą sytuację życia. Przyjąć logikę Jezusa to wejść w sytuację krzyża, który najpierw boli, ale już w sobie niesie piękne owoce. Trzeba nieraz trwać w milczeniu, w pokornym zawierzeniu swojego losu Jezusowi, by móc doświadczyć w sobie mocy Jego życia i Jego zbawienia w nas samych. To jest ta wąska brama, która prowadzi do zbawienia. Jezusowi nie chodzi tylko o nasze dobre chęci bycia przy Nim, ale o rzeczywiste przylgnięcie sercem i czynami do Niego przez wierność w modlitwie, dbanie o stan łaski uświęcającej, odpowiedzialne pełnienie swoich obowiązków stanu i pracy, a także rozwój swoich zainteresowań i hobby. Każdy, kto doświadczył mocy Jezusa w swoim życiu będzie jeszcze bardziej kochał i pracował dla dobra najbliższych i innych ludzi. Maryjo, Pokorna Służebnico Pana, ucz nas prostoty i piękna życia jako najlepszej odpowiedzi na dar odkupienia przez Pana, abyśmy stawali się podobnymi do Twojego Syna – Jezusa Chrystusa!