Środa 7 Luty

<<Całe zło z wnętrza pochodzi >>

Gromadzimy się wokół ołtarza jako wspólnota uczniów Jezusa . Prawdziwa wspólnota to też rodzina. Jesteśmy bowiem dziećmi jednego Boga i to stanowi nasze bogactwo. Jednoczy nas Pan , prowadzi Duch Święty, towarzyszy Maryja Z nimi tworzymy wielką bożą rodzinę. Jezus pokazuje nam , a wręcz każe zatrzymać się na tym co mówi nam . Każda nieczystość człowieka , może być większa od nieczystości wokół niego . Człowiek zdolny jest do bohaterstwa ofiary i męczeństwa, ale jeśli nasze serce przesiąknięte jest nienawiścią wtedy wszystko co wychodzi z ust naszych ma negatywny oddźwięk . Zło naszego serca wylewa się w codzienność , niszczy nasze życie osobiste osobiste , rodzinne i społeczne. Zły zbiera żniwo zazdrości, zemsty, obłudy, wyrafinowania . Długa jest lista naszych wad i grzechów , które pokazuje nam Bóg . Całą listę zamyka nasza głupota , w której odrzucamy Pana i Jego miłosierdzie . Wszystko co wyrzucamy z siebie może być skutkiem nagromadzenia negatywnych uczuć przez lata. Lecz wszystko zależy od nas jaką przyjmiemy postawę nie wciągając w nasze brudy innych ludzi. Pamiętajmy , że dobro dłużej się pamięta ,ale zło łatwiej przypomina. Panie Jezu bądź przy nas.