Środa 7 maja

„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.”

 

Jak wiele różnych pragnień nosimy w swych sercach. Każde z nich jest wołaniem o wypełnienie szczęściem, miłością i radością. Ilekroć szukamy spełnienia naszych pragnień poza Jezusem, tak często nadal łakniemy czegoś nowego, czegoś, co ekscytuje, i nosimy w sobie przedziwny głód. Jezus przychodzi do naszych większych i mniejszych problemów i mówi dziś: „Bierz Mnie i jedz”. Tak po prostu i dosłownie. Jezus daje nam Siebie, abyśmy nie umarli z pragnienia życia w pełni, życia w obfitości, gdyż Bóg powołał nas do swego życia, którego nikt nie posiada, tylko On – Bóg. Jezus ponawia zaproszenie na swoją Ucztę. Przyjdź i nakarm się Jego ciałem!