Środa 8 stycznia

„A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb.”

 

Jak dobry jest Bóg, skoro nie zostawia swojej własności na pastwę własnego i marnego losu, ale daje nam najlepszy Dar, jakim jest Jezus Chrystus. On jest prawdziwym Pasterzem, który jest w pełni dla swych owiec. On nas naucza jak Mistrz i daje nam Siebie za pokarm, byśmy jedli Go do sytości, by nam nic nie brakowało. Jeśli jest w Tobie jakaś pustka, niezaspokojone pragnienie, tęsknota za normalnym życiem, to dobry znak, iż Jezus narodził się dla Ciebie, by zapełnić Twój głód – głód nieskończoności. „Stworzyłaś na Boże dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie, w Tobie, mój Boże!”. Niech modlitwa św. Augustyna wypływa z głębi naszego serca.