Środa 9 listopada 

 

„Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.”

 

Bardzo często jest tak, że czytając fragment Pisma Świetego, nie rozumiemy co Duch Święty chce nam przekazać, dopiero po czasie zaczynamy rozumieć tekst. Wiele sytuacji w życiu, czasami nawet bardzo ciężkich, mają nam coś przekazać, pomóc w zmianie… Duch Święty działa tak jak chce, a my nie zawsze od razu rozumiemy. Apostołowie, mimo że byli w bliskiej relacji z Panem Jezusem, też wielu spraw, słów, czynów nie rozumieli. Najważniejsza jest relacja. Rozmawiaj z Jezusem, żyj w Jego obecności. Bliskość Pana Boga bierze się z relacji, nie z cudów, nie z rozumienia wszystkiego… Miłość jest kluczem.