Środa 9 lutego 

 

„Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!”

 

Pan Jezus dzisiaj znowu mówi o czystości serca, prawdziwości intencji działania. Skutki nieczystego serca porównuje do nieczystych wydalin ludzkich. Alegoria ta powinna dać nam dużo do myślenia. Bark porządku w sercu powoduje, to że złymi drogami próbujemy dojść do szczęścia. Szatan okłamuje, zamazuje obraz rzeczywistości, obiecując szczęście, a człowiek wpada do szamba grzechu, z którego ciężko jest się wydostać. Prośmy Pana Jezusa, aby pomógł nam stawać się pokornymi.