Środa 9 października

„Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.

 

Modlitwa Pańska jest dla nas szkołą nie tylko modlitwy, ale i życia. To nieustanne budowanie głębszej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Ojcze nasz, to codzienne odkrywanie i otwieranie się na osobę Ojca, który kocha i który zna nasze potrzeby. On jest wewnętrznym światłem Miłości i Prawdy. Jezus uczył uczniów, ale i dzisiaj uczy i nas, jak zwracać się do Boga, jak z Nim rozmawiać. Zachęca do prośby o trzy fundamentalne dary: codzienny chleb, przebaczenie i Bożą opiekę. Jezu, naucz nas się modlić, abyśmy nie tylko mówili, ale przede wszystkim słuchali, co Ty chcesz nam przekazać.