Szczęść Boże,

Chciałam Księdzu bardzo podziękować za ten okres przygotowań. Pozwolił mi on zbliżyć się do Boga, lepiej Go poznać i pokochać. Mam nadzieję, że ten sakrament pomoże mi i innym, którzy go przyjęli żyć na codzień razem z Chrystusem.

Cieszę się z przyjęcia daru Ducha Świętego, choć jest mi równocześnie trochę smutno, że skończyły się wspólne Eucharystie, adoracje i spotkania. Chciałabym mieć motywację przychodzenia na “pierwsze czwartki”.

Uważam, że tak właśnie należy dziś pracować z młodzieżą, przygotowywać ją do sakrament bierzmowania, a także podobnymi metodami uczyć w szkołach.

Niech Księdza Bóg błogosławi

Magda