WIECZÓR CHWAŁY W MIĘDZYRZECU

(DEKANALNE OBCHODY ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY)

W sobotę (27 marca) poprowadziliśmy spotkanie młodziezy w ramach tegorocznych obchodów Światowych Dni Młodzieży, które przypadają w Niedzielę Palmową.  

Spotkanie rozpoczęło się o 18:30 Drogą Krzyżową. Po niej poprowadziliśmy Wieczór Chwały, w programie którego znalazła się modlitwa, uwielbienie śpiewem, pantomima, świadectwa i kerygmat. Na zakończenie adorowaliśmy Pana w Najświętszym Sakramencie. 

 

Pamiętamy zapewne, że w minionych latach obchody Światowych Dni Mlodzieży na w naszej diecezji gromadziły w Siedlcach sporą rzeszę młodych ludzi. Wychodząc jednak naprzeciw sugestiom zgłaszanym przez duszpasterzy, za wiedzą i aprobatą Księdza Biskupa w tym roku rezygnujemy z dotychczasowej formuły pielgrzymowania młodzieży w Niedzielę Palmową do Siedlec. W jej miejsce odbędzie się Diecezjalne Swięto Młodych, w dogodniejszym terminie tj.w pierwszy weekend po rozdaniu świadectw 25-27 czerwca w Kostomłotach n. Bugiem. 

Rzeczywiście jest to bardzo „gorący czas” bezpośredniego przygotowania do Świąt Paschalnych i związanych z nim wielu działań duszpasterskich. Słusznym wydaję się również argument, by te Święte Dni młodzi spędzali w swoich wspólnotach parafialnych. 

W związku z powyższym w tym roku Światowy Dzień Młodzieży przeżywać będziemy dekanatach w samą Niedzielę Palmową, bądź sobotę ją poprzedzającą, w zależności od ustaleń w dekanacie.

Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne przebiegać będą pod hasłem, zapowiedzianego przez Ojca Świętego Benedykta XVI Jubileuszu 25 -lecia Światowych Dni Młodzieży oraz wspomnianego Listu Jana Pawła II do Młodych.