Spotkanie naszej Wspólnoty dnia 27.08 br rozpoczęło się od od pieśni przyzywającej Ducha Świętego. Akompaniowali nam na gitarach: ks. Tomasz i Emilia, nasza liderka. Modlitwę Wspólnotową animowały: siostra Sylwia i siostra Magda. Śpiewaliśmy pieśni na chwałę naszego Pana, który zasługuje na naszą największą cześć i uwielbienie. Konferencję poprowadził ks. Tomasz, w której zwrócił szczególną uwagę na symbolikę góry w Starym i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie wyróżniliśmy m.in.: Górę , która symbolizuje ocalenie i nadzieję w trakcie potopu; Górę Moria, na której Bóg przemawia do Abrahama i realizuje swój plan; Górę Synaj, na której Bóg przemawia przez Dekalog. W Nowym Testamencie wyróżnione zostały trzy najważniejsze góry: Tabor, na której Jezus się przemienia wobec uczniów. To wydarzenie jest potrzebne uczniom, którzy w niedługim czasie będą mieli doświadczyć góry Golgoty. Góry trudu i zwątpienia, po której przychodzi Góra Wniebowstąpienia, gdzie dostajemy obietnicę nieba „W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Idę przecież przygotować wam miejce” (J 14, 2).
Podsumowując, góra to miejsce spotkania z Bogiem, gdzie chce On przekazać swoją wolę. W kolejnej części spotkania, ks. Tomasz omawiał dokument „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”.

Gdy na zegarze wybiła godzina 21:00, odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, by podziękować za cały kończący się dzień i poprosić o spokojną noc naszą Mamę – Maryję. Na kolejne spotkanie naszej Wspólnoty zapraszamy już w przyszłym tygodniu, tj. 3 września.

Opr. Katarzyna Strzałek