W pierwszy dzień wiosny,  o godz. 19.00, zebraliśmy się w salce pod kościołem św. Józefa w Siedlcach na kolejnym spotkaniu formacyjnym naszej Wspólnoty. Pieśnią ,,Duchu Święty wołam, przyjdź” zaprosiliśmy Trzecią Osobę Trójcy Świętej, aby wypełniła nasze serca Swoją obecnością podczas tego wieczoru. Modlitwie przewodzili bracia: Antoni i Mariusz. W trakcie uwielbienia mogliśmy adorować Krzyż i tulić go do swego serca. Modliliśmy się też „w parach” za siebie nawzajem.

Następnie wysłuchaliśmy konferencji, którą wygłosił ks. Tomasz na temat obrony życia nienarodzonych. Temat tak bardzo ważny i bardzo poruszany w świecie i naszej Ojczyźnie.
Usłyszeliśmy, że Francja stała się pierwszym państwem, do którego konstytucji wpisano aborcję, jako podstawowe prawo człowieka. Nastąpiło to 4-ego marca br. przy sprzeciwie tylko 10% głosujących. A to oznacza, że lekarz, który odmówi aborcji będzie karny. Ponadto, nie będzie można publikować treści za życiem ani proponować adopcji dzieci kobietom, które planują ich zabicie w swoim łonie. A przecież… Syn Boży był zarodkiem i przez 9 miesięcy jako płód, używając języka zwolenników aborcji, rozwijał się pod sercem Maryi. Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że ,,największym burzycielem pokoju na świecie jest aborcja. Skoro matka może zabić dziecko w swoim łonie, to co powstrzyma nas, byśmy się nawzajemnie pozabijali?” Natomiast Dante Aligieri, w swoim wielkim dziele „Boska komedia” stwierdził, że ,,najgorsze miejsca w piekle są przygotowane dla tych, którzy w czasie zamętu moralnego przyjmują postawę neutralną.”

Zatem, co my możemy zrobić, aby chronić życie? – postawił pytanie Prelegent i zaczął wyliczać liczne możliwości, przez co zrobił dla wielu z nas bolesny rachunek sumienia, bo uświadomiliśmy sobie, że chociaż wszyscy jesteśmy za życiem, to zaniedbaliśmy praktykę niektórych ze środków, jakie czynnie chronią życie nienarodzonych.

Przed każdymi kolejnymi wyborami musimy koniecznie poznawać deklaracje polityków, czy opowiadają się za życiem. Powinniśmy uczestniczyć w marszach za życiem, wspierać organizuje prolife, albo przekazać 1,5% podatku na Dom Samotnej Matki. Możemy udostępniać artykuły za życiem, i oczywiście modlić się np. podejmując przez 9 miesięcy duchową adopcje życia pocztęgo.

Treść streszczonej powyżej konferencji pokrywa się z treścią homilii, jaką ksiądz Tomasz wygłosił w ostatnim dniu Renowacji Misji w parafii Wilga. Można ją odsłuchać klikając na to zdanie. Po kliknięciu otworzy się profil Facebookowy naszej SNE i wtedy należy odnaleźć post z dn. 17.03.2024.

Po wysłuchaniu konferencji Kapłan nam bobłogosławił, a my kontynuowaliśmy modlitwę przebłagania i uwielbienia. Następnie wysłuchaliśmy licznych świadectw, w których często pojawiała się zachęta, aby podjąć się duchowej adopcji dziecka poczętego.

Na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, prosząc aby Maryja wsierała nas w ochronie życia, gdyż jak przestrzrgsł irlandzki filozof Edmund Burke, żeby zło zatryumfowało wystarczy, aby dobry człowiek nic nie robił.

Opracowała: Jolanta Wołosiak