W pierwszy czwartek czerwca br. odbyła się ostatnia katecheza mistagogiczna w ramach naszych formacyjnych spotkań. Poświęcona była obrzędom Komunii i zakończenia Eucharystii. Wyszczególniamy tutaj następujące elementy:

  1. Aklamacja przed „Ojcze nasz”. WMszale Rzymskim jest ich 8 m.in.: dwie na okres zwykły, na Adwent, Wielki Post, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego oraz przy udzielaniu chrztu.

  2. „Ojcze nasz” nieprzypadkowo znalazła się w tym miejscu liturgii, bo jej treść wyraża postawę serca kogoś, kto uwierzył Bogu i dlatego pragnie zjednoczenia z Nim, więc za chwilę dokona się to poprzez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej.

  3. Embolizm (z gr. wstawka, dodatek) to rozwinięcie Modlitwy Pańskiej, dlatego nie mówi się „Amen” na jej końcu. Wprowadzono go w V w, gdy Rzymowi groził najazd ludów barbarzyńskich.

  4. Obrzęd pokoju, w starożytnej liturgii obrzęd znaku pokoju był przekazywany po Liturgii Słowa. Znak pokoju jest konsekwencją wypowiedzianej Modlitwy Pańskiej i słów: „Przyjdź Królestwo Twoje”.

  5. Baranku Boży to okazja do ponownego uświadomienia sobie i wyznania publicznie swej grzeszności i potrzeby miłosierdzia. Śpiewowi nie towarzyszy gest uderzenia w własne piersi.

  6. Komunia Święta (zalecana jest procesja). Celebrans zawsze spożywa Ciało i Krew przed świeckimi i musi spożyć dwie postacie zakonsekrowane w tej mszy. Celebrans w razie konieczności może upoważnić jednorazowo świecką osobę do pomocy przy rozdawaniu Komunii.

  7. Obrzęd zakończenia, ogłoszenia mogą zostać wygłoszone, ale nie jest to obowiązkowe. Następnie jest pozdrowienie i błogosławieństwo celebransa. Rozesłanie końcowe jest nakazem, by przyjąwszy konsekrowane Ciało i Krew Pana w Eucharystii stać się Eucharystią dla innych, konsekrując czyli przemieniając ten świat i naszą codzienność.

Całą konferencje można odsłuchać w nagraniu poniżej.