Dnia 20.05.2021 spotkanie naszej wspólnoty rozpoczęło się od modlitwy do Ducha Świętego, którą poprowadzili dla nas małżonkowie Marlena i Mariusz. Ze względu na zbliżające się Zesłanie Ducha Świętego całe spotkanie poświęciliśmy Trzeciej Osobie Boskiej. 
Ks. Tomasz w swojej konferencji zauważył, że w Piśmie św.  właściwie można znaleźć jedynie trzy słowa, które są sam Duch wypowiada w sercu wierzącego: Abba (Ga 4,6), Kyrios (1 Kor 12,3) i Maranatha (Ap 22,17). Z powyższych słów wynika, że bez Ducha Świętego nigdy nie wejdziemy w relację z Ojcem; nigdy Jezus nie stanie się naszym Panem;  nigdy nie będziemy wolni od tego świata.
Podczas spotkania zgodnie stwierdziliśmy, że bez relacji z Duchem św. nie czuliśmy się dziećmi dobrego Boga Ojca, ale raczej zachowywaliśmy się i myśleliśmy jak niewolnicy np. muszę chodzić do kościoła, muszę być u bierzmowania, muszę iść do spowiedzi. Jeśli teraz wiemy, że nie musimy tego robić, aby Bóg nas pokochał, to znaczy, że zadziałał w nas Duch Święty. Warto, by każdy z nas miał relację z Jezusem, z Duchem Świętym, bo to właśnie Oni prowadzą nas do Boga Ojca.
Warto dodać, że to właśnie w Ewangelii Świętego Jana 108 razy jest przedstawione imię Jezus. Bóg nie chce byśmy mieli do niego dystans ale chce byśmy nawiązali z nim stałą relację, więc prośmy, by Tato zesłał na nas Ducha Świętego i traktujmy Boga jak naszego Ojca.
Opracowała Katarzyna Strzałek