Dnia 26.01.2023r. w sanktuarium św. Józefa odbył się kolejny Wieczór Chwały organizowany przez naszą Wspólnotę. Poprowadzili go Patrycja i ks. Tomasz. Podczas spotkania wysłuchaliśmy świadectwa młodego małżeństwa. Natomiast treścią modlitw zanoszonych do Miłosiernego Jezusa podczas adoracji była modlitwa za tych, którzy przeżywają kryzys służby oraz o uzdrowienie duchowe, psychiczne i fizyczne. Na zakończenie każdy uczestnik Wieczoru Chwały otrzymał drobny upominek. A na następny taki Wieczór zapraszamy już za miesiąc (23.02.2023).

Opracowała: Katarzyna Strzałek