Od zeszłego roku nasze pierwszoczwartkowe spotkania połączone z warsztatami ewangelizacyjnymi odbywają się w Bursie św. Stanisława Kostki w Siedlcach. Tak też było i tym razem. Chwilę po godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, którą ks. Tomasz sprawował w intencji nas wszystkich: o łaskę mocnej relacji z Jezusem. Siostry z grupy Edyty, poprzez piękne komentarze, wprowadziły nas w atmosferę głębokiego przeżycia Mszy Świętej. Emilia grą na gitarze i  śpiewem pomagała uwielbiać Pana. W kazaniu nasz Pasterz przybliżył sylwetkę króla Dawida, o której ostatnio dużo słyszeliśmy w liturgii Słowa. Pokazując go jako typ Mesjasza kaznodzieja zwrócił szczególną uwagę na misję, jaką pełnił: prorocką, kapłańską i pasterską, z tą różnicą, że Dawid był grzesznikiem, a Jezus był bez grzechu.

Po zakończonej Eucharystii rozpoczęło się wystawienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie i półgodzinna adoracja w ciszy, zakończona błogosławieństwem.

Następnie Patrycja podzieliła się jej doświadczeniami z kursu Paweł, który to kurs przeżyła w ubiegłym roku w Częstochowie. Jak podkreśliła prelegentka, kurs ten uczy nie tylko jak ewangelizować, ale także jak prowadzić uwielbienie we wspólnocie. Ją właśnie najbardziej dotknęła kwestia animacji wspólnej modlitwy. Patrycja dostała tam wskazówki, jak powinna wyglądać modlitwa na spotkaniu wspólnoty. Usłyszeliśmy, że uwielbienie powinno być skupione na Bogu i oddawaniu Jemu chwały. Modlitwa powinna być twórcza, kerygmatyczna i niepowtarzalna. Każdą z tych cech Patrycja omówiła szczegółowo, podsuwając nam konkretne wskazówki. Zwróciła też uwagę na osobę lidera prowadzącego modlitwę: powinien wcześniej przygotować plan modlitwy, być gotowym na decydowanie o wezwaniach i kiedy zakończyć ciszę. Przewodniczący modlitwy pilnuje czasu, angażuje innych, a wszystko czyni w wolności i posłuszeństwie natchnieniom Ducha Świętego. Głównym celem modlitwy jest doprowadzenie do spotkania z Panem Jezusem.

Po wysłuchaniu konferencji Justyna i Katarzyna podzieliły się własnym doświadczeniem przygotowywania takiej posługi na spotkanie naszej Wspólnoty. Na zakończenie kapłan udzielił nam błogosławieństwa, a ostatnią modlitwą tego spotkania były słowa Apelu Jasnogórskiego ,,Jestem, pamiętam, czuwam”.
Opracowała: Jolanta Wołosiak