W pierwszy czwartek października br. spotkaliśmy się najpierw na Eucharystii, o której oprawę zadbała grupa Piotra. Po Mszy Świętej przez godzinę adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na nasze spotkanie do auli pod kościołem udaliśmy się ma warsztaty ewangelizacyjne.

Najpierw ksiądz Tomasz zrobił nam w formie zabawy Quiz wiedzy o ewangelizacji i dzieł podejmowanych przez naszą SNE. Trzeba przyznać, że wypadliśmy bardzo dobrze.

Następnie skupiliśmy się na Liście do Rzymian, który jest listem dogmatycznym. We fragmencie Rz 7,14-25 święty Paweł mówi o dualizmie, który polega na tym, iż choć rozum wie, iż prawo jest dobre, to jednak: „Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę”.

Jako pracę domową otrzymaliśmy zadanie przeczytać ósmy rozdział Listu do Rzymian.