JAK  ROZMAWIAĆ  ZE  ŚWIADKAMI  JEHOWY, ABY POZYSKAĆ ICH DLA CHRYSTUSA

(Spotkanie przy kościele św. Józefa, 01.10.2013)

To już trzecie nasze spotkanie poświęcone tej tematyce. Tym razem gościliśmy p. Andrzeja Wronkę- prezesa Stowarzyszenia Ruchu Effata, który zajmuje się obroną wiary katolickiej przed działalnością sekt i błędnych duchowości.

Zasadniczym celem tego  jak i poprzednich spotkań było zdobycie umiejętności prowadzenia dialogu ze Świadkami Jehowy tak, aby stanęli w prawdzie, nie mamili ludzi małej wiary złudnymi obietnicami, nie głosili kłamliwych teorii, a wrócili na łono Kościoła Katolickiego, gdzie z miłością oczekuje na nich prawdziwy Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.

Prelegent wskazał  jako bardzo skuteczny, cel krótkodystansowy: zaniepokoić świadka Jehowy jednym pytaniem i zostawić. Oczywiście naszym zadaniem jest pokazać, że nie jesteśmy agresywni. Ważną i nieodzowną rzeczą jest otoczyć systematyczną modlitwą tych, których Bóg postawi na naszej drodze. Pan Andrzej podał wiele  przykładów jak postępować w konkretnej sytuacji, aby nie dać wciągnąć się w dyskusję i zachować przewagę nad rozmówcą. Zaopatrzyliśmy się też w cenne książki i broszurki, które pomogą przygotować się na spotkanie ze Świadkami Jehowy. Otrzymaliśmy adresy mailowe osób, które posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Aby sprostać temu trudnemu zadaniu warto sumiennie przygotować się, pokonać strach i w imię Jezusa podjąć to wyzwanie.

Dziękujemy Panu Andrzejowi za bardzo cenne informacje, które z pewnością wykorzystamy w najbliższej przyszłości. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny będzie uwielbiony i błogosławiony! Chwała Panu.