OWOCE POSŁUGI W DIAKONII MODLITWY


Jestem członkiem Diakonii Wstawienniczej od początku jej zaistnienia, tzn. od 2010 r. Dziękuję dobremu Bogu, że powołał mnie do tej pięknej i odpowiedzialnej posługi. Z tego zaszczytnego, ale i trudnego obowiązku nie mogłabym się skutecznie wywiązywać, gdyby nie dar codziennej Eucharystii, podczas której polecam naszemu Panu siebie, rodzinę, Wspólnotę wraz z Opiekunem i wszystkie nasze sprawy.

Bóg dotyka mnie swoim słowem, posługując się czytaniami, treściami zawartymi w homilii, bądź przemawia wprost do serca.  Przemawia do mnie także podczas codziennej medytacji biblijnej. Usłyszanym słowem staram się żyć i rozważać w sercu.

Ogromnym umocnieniem jest adoracja Najświętszego Sakramentu. To czas bardzo intymnego spotkania z moim Panem, a także czas wielbienia, dziękczynienia i próśb dotyczących naszej wspólnoty. Szczególnym wydarzeniem nie tylko dla mnie, ale całej diakonii jest adoracja podczas wiosennej ewangelizacji szkół. Wtedy tkwimy na kolanach przed Najświętszym Sakramentem długie godziny, a dokładnie dopóki nasze Siostry i Bracia nie opuszczą murów szkoły, w której głoszą młodzieży słowo Boże, mówią o swoim życiu z Jezusem. W Bożym Miłosierdziu zanurzamy wszystkich ewangelizatorów, ewangelizowanych i pracowników szkoły.

Zdaję sobie sprawę, iż modlitwa wstawiennicza nie podoba się szatanowi, gdyż traci swoje ofiary, dlatego robi wszystko, aby wystraszyć, zniechęcić, wręcz zniweczyć wszystkie wysiłki. Doświadczam w swoim życiu takich zaciekłych szatańskich ataków, który często posługuje się nieświadomością bliskich mi osób i knuje różne intrygi. Stąd rodzi się potrzeba umartwiania, ofiarowania cierpień zarówno fizycznych, jak i duchowych, a także podejmowanie postu o chlebie i wodzie. Staram się wywiązywać z tego sumiennie, a cały trud ofiaruję Bogu w naszych wspólnotowych intencjach. To bardzo skuteczna broń przeciw szatańskim zakusom.

Jestem świadoma mocy modlitwy, dlatego praktykuję różne jej formy, i staram się jej nie zaniedbywać. Zdarza mi się, iż budzę się około trzeciej w nocy, prawie wypoczęta i wtedy wielbię Pana, wpatrując się w Jego Oblicze. Takie adoracje cenię sobie najbardziej i dziękuję za nie Bogu i Matce Najświętszej, która towarzyszy mi przy odmawianiu różańca. Nie sposób nie wspomnieć o modlitwie wstawienniczej, o którą proszą Siostry i Bracia indywidualnie, a także znajomi, gdy sprawy są szczególnie trudne i wymagające Bożej interwencji. Dziękuję Ci Panie, że chcesz się mną posługiwać. Bądź uwielbiony w swojej dobroci i łaskawości!

Siostra z Diakonii Wstawienniczej