WIECZÓR CHWAŁY

Przy ogromnej różnorodności i bogactwie przeżyć wakacyjnych w pięknych zakątkach naszej Ojczyzny i poza jej granicami, brakowało nam tej niepowtarzalnej formy modlitwy, jaką są WIECZORY CHWAŁY. Bogu niech będą dzięki, iż znów spotkamy się w najbliższy czwartek 27-go września o godz. 19.00 jak zwykle w Sali KLO, przy kościele Św. Józefa, na ponad dwugodzinnej modlitwie uwielbieniowej.

Zapraszamy nie tylko tych, którzy doświadczyli bliskości Pana, podczas poprzednich spotkań, ale wszystkich, którzy słyszeli o pięknych wieczorach spędzonych w towarzystwie Najdostojniejszego Gościa, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przekonani, iż każdy, kto będzie uczestniczył w tym spotkaniu, otworzy się na działanie łaski, doświadczy Bożej obecności i do domu wróci radosny, szczęśliwy i duchowo ubogacony. 
WJD