«Widziałam Pana!» (J 20, 18) – Maria Magdalena oznajmuje tę dobrą nowinę uczniom, gdyż jako pierwsza spotkała Zmartwychwstałego w wielkanocny poranek.

Także my, którzy przeszliśmy przez pustynię Wielkiego Postu, wznosimy dziś okrzyk zwycięstwa: Zmartwychwstał Pan! Prawdziwie zmartwychwstał!

«Wy się nie bójcie! Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał» (Mt 28, 5-6) – zwiastują aniołowie przy pustym grobie Jezusa,  świadcząc o zwycięstwie życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, miłosierdzia nad zemstą. Wobec tych sensacyjnych doniesień potrzeba tylko jednego: uwierzyć i otworzyć serce, aby Go dostrzec żywego.

Maryjo wyjednaj nam łaskę, abyśmy mogli osobiście spotykać Twojego Syna, który umarł i zmartwychwstał w naszej codzienności.

Tego, całej Wspólnocie Jednego Ducha oraz jej Sympatykom, z głębi serca życzą Joanna, Monika, Marlena i ks. Tomasz