O ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO


W dniu Pięćdziesiątnicy,

wszyscy usiedli w piwnicy.

Nagle powstał szum niemały,

dziwne rzeczy wnet się stały.

To Duch Święty się pojawił,

jako jezyk z ognia cały.

Wszyscy je na głowie mieli.

Językami mówić chcieli.

Wyszli na dwór, w tłum do ludzi,

wtedy każdy się już zbudził.

Nie jeden słyszał swój ojczysty,

język czysty i przejrzysty.

Ciągle głosił Słowo Boże,

przemawiające do wszystkich stworzeń.