W DNIU PIĘĆDZIESIĄTNICY W IZRAELA STOLICY


W dniu Pięćdziesiątnicy w Izraela stolicy.

Wiatr co zaszumiał gwałtownie, uderzył w dom niezbyt łagodnie.

Dziwne języki ognia zapaliły się jak pochodnia.

Nim podzielili się chlebem na każdym z nich spoczął jeden.

W ten sposób niepojęty spoczął na nich Duch Święty.

Kiedy zrobił się szum, wszyscy żydzi zbiegli się w tłum.

Choć było ich wszystkich bez liku, każdy rozumiał w swoim języku.

Apostołowie, którzy słowo głosili z Galilei pochodzili.

Języków się nie uczyli, lecz i tak nimi mówili.

Czyż to nie są dzieła Boże, może ksiądz Tomasz zrozumieć pomoże.