NADSZEDŁ DZIEŃ PIĘĆDZIESIĄTNICY


Nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy już,

który był dla żydów zbawieniem dusz,

Towarzyszyły temu płomyki

oznaczające różne języki,

Każdy Ducha Świętego widzi

widzieli go także żydzi

Były tam narody Frygii

A także niektóre części Libii

Te akurat cuda Boże

Działy się tam na dworze

Wszystko to za sprawą Ducha Świętego,

którego pragniemy przyjąć dziewiętnastego