Z NIEBA SZUM


W dniu Pięćdziesiątnicy,

dał się słyszeć z nieba szum,

i razem wszyscy domownicy,

frasowali się, co zsyła im Bóg.


Ukazały się języki z ognia

i na każdym spoczął jeden

i wszyscy napełnieni Duchem Świętym

znali już języków ponad siedem.


Zbiegli się tłumnie – każdy zdumiony

bo słyszał jak przemawia bliźni

w języku nie narodowym.