GDY BYLI RAZEM


Gdy byli razem,

szum wielki z nieba powstał.

Zawiał wiatr i ogień się pokazał.

To Duch Święty przybył

i obdarzył ich obcymi językami.

Wiele pokoju było w ich mowie.

Budziła podziw i zdumienie,

lecz to nie zasługa ich była

jedynie pokora, która w nich tkwiła.