Był dzień Pięćdziesiątnicy


Był dzień Pięćdziesiątnicy

Gdy apostołowie byli w stolicy.

Rozstąpiły się wtedy chmury

I huk było słuchać z góry.


Na Jedenastu zstąpiły ogniste języki

Dając ich językom moc atletyki.

Dzięki temu władali wszelkich narodów mowami

I mogli dzielić się ze wszystkimi Dobrymi Nowinami.


Byli wtedy pobożni Żydzi w stolicy

I znaleźli się wśród nich krytycy.

Nie podobała się im z Duchem Świętym sprawa,

Więc w Apostołach zrodziła się obawa.


Przez to, wykorzystując dary Ducha Świętego,

Apostołowie wyruszyli nauczać każdego chętnego.