W DNIU PIĘĆDZIESIĄTNICY


W dniu Pięćdziesiątnicy

Apostołowie zgromadzili się wokół Bogurodzicy.


Wtem zobaczyli znaki na niebie

I między ludźmi zapadło zdumienie.


Przyjście Ducha Świętego

Oznajmiły ogniki – znaki mądrości Jego.


Podczas czasu tego dziwnego

Każdy otrzymał dar języka różnorakiego.