KIEDY NADSZEDŁ DZIEŃ PIĘĆDZIESIĄTNICY

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy,

Z nieba nadszedł szum nawałnicy.

Ukazały się języki ognia,

I spoczęły im na czołach.

Zaczęli mówić obcymi językami,

Ponieważ zostali Duchem Świętym obdarowani.

Każdy mówił po swojemu,

Tak pozwalał Święty jemu.

Wtedy zaś w Jerozolimie,

Przebywało Żydów plemię.

Kiedy powstał gwarny szum,

Zbieg się jak do Tesco tłum.

Czemu wszyscy przemawiają?

Przemawiamy, przemawiamy,

Bo swój własny język mamy.

Kreteńczycy, Arabowie,

Egipcjanie i Libowie

Wielkie dzieła Boże,

Każdy z nich głosić może…

Bo Duch Święty mu pomoże.