ZESŁANIE


Pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu,

wszyscy siedzieli razem w mieszkaniu.

Nagle gwałtowny wiatr i z nieba szum,

przepełnił zebrany tłum.

Przejęła ich trwoga,

nie wiedzieli, że ogień pochodzi od Boga.

Języki ognia się rozdzieliły,

i łaskami ich napełniły.

Rozpoczęli przemawiać, języki poznawać,

by móc nauki światu dawać.

Żydzi wszystkich narodów zaczęli słuchać,

natchnionych przez Świętego Ducha.