NADSZEDŁ DZIEŃ


Nadszedł dzień,

Miły i ciepły jak sen.

Nagle błysk,

Z nieba szum,

A na zewnątrz ludzi tłum.

W wieczerniku

Ognia języków

Nad głowami blask.

Duchem Świętym napełnieni,

Świata językami mówić zaczęli.

I Duch Św. pomoże

Rozgłaszać wielkie dzieła Boże.