Elo,elo dzień pięć zero


Elo,elo dzień pięć zero (50)

Nagle bum,z nieba szum.

I dom cisny zrobił się jasny,

Bo trzasnęły ogniste jęzory,

nad wszystkie Apostołów głowy.

Napełnieni Świętym Duchem,

Który przyszedł z wielkim podmuchem.

Stali się poliglotami,

I zaczeli mówić różnymi językami.

A Żydzi się zdumieli,

Że wszystko zrozumieli.

Apostołowie Galilejczykami byli,

ale w różnych językach mówili.

Głosili dzieła i Słowo Boże ,

które słucha się w pokoże.