WIOSENNA EWANGELIZACJA 2013

  • 18. – 20. lutego – rekolekcje dla Szk. Podst. (Warszawa)
  • 25. – 27. lutego – rekolekcje dla gimnazjalistów (Warszawa)
  • 2. marca – Warsztaty dla Diecezjalnej Szkoły Katechistów (Siedlce)
  • 4. – 7. marca – ewangelizacja w akademikach (Siedlce)
  • 11. – 13. marca – wielkopostne rekolekcje akademickie (Siedlce)
  • 14. marca – rekolekcje dla gimnazjalistów (Siedlce)
  • 22. marca – rekoelkcje dla licealistów (Siemiatycze)