WSPÓLNOTOWA EUCHARYSTIA

Serdecznie zpraszamy wszysykich Braci i Siostry z naszej Wspólnoty oraz osoby sympatyzujące z nami do kościoła św. Józefa na Eucharystię w pierwszy czwratek miesiąca tj. 3. listopada o 18.00, sprawowaną w intencji naszej Grupy i dzieł, które prowadzimy jak np. Wieczory Chwały.


Po mszy św. już tradycyjnie będziemy uwielbiać Pana na godzinnej adoracji, po której ok. 20.00 spotkamy się w salce przy zakrystii, aby w małych grupkach podzielić się owocami medytacji nad treścią pierwszej katechezy 
programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Kto nie był na jej głoszeniu w trzeci czwartek października może znaleźć konspekt z pytaniami do refleksji indywidualnej w podanym niżej linku :  http://www.chrzest.siedlce.pl/katecheza.php Na podanej stronie należy odnaleźć część III, katecheza I: pt. „ZANIM WEJDZIESZ DO ZIEMI OBIECANEJ”. Ci, którzy już ją słyszeli niech nie zapomną zabrać na spotkanie konspektów, które otrzymali od ks. Tomasza.