Wtorek 01 Listopad

<< Osiem błogosławieństw >>

Jezus uczy nas w dzisiejszej ewangelii, że bycie błogosławionym to nie jest prosta droga. To proces który nigdy się nie kończy, tylko się stale w nas rozwija. Wiąże się to wszystko z naszym nawróceniem, zmianą myślenia, przemianą naszego serca i umysłu. Wszystko jest możliwe jeśli zaufamy Bogu jak dzieci. One są tak ufne , że śmiało kierują się ku innym osobom. Ale tu też musimy być ostrożni, aby nie być naiwnymi i wyciągać odpowiednie wnioski, nie tylko dla siebie ,ale i dla innych ludzi. To my musimy świecić przykładem. Milczenie jest największym błogosławieństwem jakie jest w stanie ofiarować nam świat, tak mówi Stephan King.

Nasza dobroć nie powinna być naiwnością. Błogosławieni ci którzy mają świadomość, że świat nie jest taki piękny. Jezus w kazaniu na górze wygłasza i zostawia nam receptę na prowadzenie szczęśliwego życia. Pokazuje jacy powinniśmy być. To są etykiety które śmiało można przyporządkować do świętych, którym oddajemy cześć. Wszystkie błogosławieństwa to program na nasze życie.