Wtorek 01 Sierpień

<<Przypowieść o chwaście >>

Nasza osobista relacja z Bogiem budowana jest na wytrwałej modlitwie. Nasze prowadzenie przez Ducha i odwaga wsłuchiwania się w Słowo sprawiają, że mimo przeciwności, a czasem niezrozumienia przez innych umiemy nieść Jezusa światu. Apostołowie chodzili z Panem trzy lata, a często nie rozumieli co do nich mówi. Tak jest i z nami, mimo że ciągle ogłaszamy , że idziemy za Panem, próbujemy odpowiadać na Jego słowa, lecz często nie umiemy zrozumieć tego do czego nas powołuje i czego od nas wymaga. Apostołowie proszą o wyjaśnianie przypowieści i otrzymują je. A czy my umiemy prosić, czy raczej stwarzamy swoje wizje. Nie jest łatwo prosić , trzeba być odważnym , bo to świadczy o naszej słabości. Zły zrobi wszystko, aby nas rozdzielić , wprowadzić w nasze serca zamęt, wątpliwości, co prowadzi w końcu do lęku, odbierając życiodajną moc. Wszystko to krępuje ludzki umysł, serce i duszę i nie umiemy podjąć prostych decyzji, bo nie ma w nas wolności Pan czuwa i pokazuje nam że jest to droga która nie ma celu. Wszędzie gdzie jest kłótnia jest rozpad nie ma tam otwartości, miłości i wolności, tam czyha śmierć., Tak czyni zły. Ale jeżeli nasze relacje z Bogiem są trwałe nie musimy się bać , bo Pan nie da nas skrzywdzić , zaprowadzi nas do wolności , bo to jest wpisane w naszą egzystencję.