„Panie, Jeśli Ty Go Przeniosłeś, Powiedz Mi, Gdzie Go Położyłeś, A Ja Go Wezmę”


Maria Magdalena jest pierwszą osobą, która widzi Zmartwychwstałego Jezusa. Chociaż Go widzi, to jednak nie potrafi Go rozpoznać. Nadal szuka zwłok Nauczyciela i rozpacza z powodu ich zniknięcia. Mimo tych trudności z uwierzeniem, to właśnie ona będzie przekazywała radosną nowinę o tym, że misja Jezusa dobiegła końca i że powraca tam, skąd przyszedł. To, że powstał z martwych i prowadzi rozmowę z Marią, nie znaczy, że dopełnił dzieła, które miał do wykonania. Jezus prosi Marię: “Nie dotykaj mnie”. Uzasadnia: “bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca”. Dopiero powrót do Ojca zakończy dzieło Jezusa. Maria dotknęła się ciała Jezusa, bo nie była pewna czy widzi ducha czy człowieka. To ciało Jezusa zostanie później nazwane uwielbionym, bo jest odtąd ciałem Syna Bożego. “Nie dotykaj, nie zatrzymuj mnie”. Jezus wysyła Marię ze świadectwem do uczniów.

Zwycięstwo nad śmiercią nie było celem samym w sobie, ale koniecznym etapem w drodze powrotnej do Ojca. My też chciejmy wbrew wszystkiemu tak jak Maria, szukać Jezusa!